Brooke Hospital for Animals voor Werkdieren in India Egypte Pakistan

 

Al meer dan 20 jaar zijn wij daarom donateur.

Een Nederlandse dierenarts vergeleek een Brooke-dierenkliniek ooit met een militair veldhospitaal. Er worden regelmatig gevallen binnengebracht die dermate ernstig zijn, dat de dienstdoende dierenartsen razendsnel en onder grote druk moeten optreden: diagnose stellen, behandelplan opstellen en uitvoeren, en dat alles met beperkte middelen. Dieren die niet meer te redden zijn, worden geëuthanaseerd. De Brooke-dierenartsen waarderen het zeer dat de Nederlandse donateurs zo geïnteresseerd zijn in hun werk. Het valt hun op dat Nederlanders de onverbloemde waarheid willen zien en niet alleen mooie plaatjes.Veel van de foto’s op deze website en in onze nieuwsbrieven zijn gemaakt door de Brooke-dierenartsen in het veld. Het is voor hen onmogelijk om alle ernstige gevallen op camera vast te leggen. Maar als de gelegenheid er is, dan gebeurt het. Die registratie op camera is niet alleen voor de donateurs, maar ook voor de Brooke-dierenartsen elders in de wereld. Op een speciale website die alleen toegankelijk is voor de Brooke-dierenartsen worden operaties en ziektes beschreven, en foto’s geplaatst. Van over de hele wereld reageren de Brooke-dierenartsen op elkaars verhalen, ze geven input en stellen vragen. De kennisuitwisseling is levendig; de inzet en de wil om te blijven leren tomeloos. En alles omdat ze dezelfde missie delen: een beter leven voor de werkpaarden en ezels in hun land.

Meer informatie vindt u op de website van Brooke Hospital for Animals Nederland